Algemene voorwaarden van toepassing bij de reservering van een activiteit bij Single Evenementen.

Algemeen

 • De inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd. Vanaf het moment van publicatie gaan de nieuwe Algemene Voorwaarden gelden.

Gedragscodes

 • D.m.v. inschrijving wordt er een overeenkomst aangegaan met Single Evenementen. Hierbij worden de gebruikersvoorwaarden aanvaard.
 • De gebruikersvoorwaarden kunnen gewijzigd worden en zullen op de website vermeld worden. Deze voorwaarden zullen na plaatsing van kracht zijn.
 • Het is verplicht om aan te melden voor een activiteit als hieraan deelgenomen wordt.
 • Op het profiel dient het lid een duidelijke foto van zichzelf te plaatsen, goed herkenbaar voor andere leden.
 • Het profiel dient naar waarheid ingevuld te worden.
 • De communicatie op de website dient respectvol te zijn. Dit wordt beoordeeld door Single Evenementen en indien nodig wordt een lid hierop aangesproken. Bij een tweede voorval zal het lidmaatschap beëindigd worden.
 • Het is niet toegestaan om reclame te maken of te verwijzen naar concurrerende websites.
 • Het is niet toegestaan om informatie van de website of leden te verkopen of te gebruiken buiten de website om. Mocht dit het geval zijn, zal het lidmaatschap beëindigd worden.
 • Tijdens een activiteit wordt er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan en voorkom je conflicten met andere leden.

Activiteiten

 • De organisatie heeft het recht om activiteiten te organiseren die commercieel van aard zijn.
 • Betaling dient bij aanmelding plaats te vinden tenzij anders weergegeven, hierop vindt bij afmelding geen restitutie plaats. De aanmelding kan wel overgedragen worden aan een ander lid.
 • Aanmelding en deelname aan de activiteit geschiedt onder de voorwaarden zoals bij de activiteit omschreven zijn.
 • Vervoer van en naar de activiteit valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Aansprakelijkheid

 • Single Evenementen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van de website, het deelnemen aan activiteiten.
 • Single Evenementen doet zijn uiterste beste om de website te beschermen tegen cyberaanvallen. De organisatie is echter op geen enkele wijze aansprakelijk als er desondanks toch gegevens door derden verkregen worden.
 • Single Evenementen is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de veiligheid van deelnemers aan een activiteit. Eventuele schade en/of letsel is op geen enkele wijze te verhalen op de organisatie.
 • Indien toch mocht blijken dat er enige aansprakelijkheid is jegens Single Evenementen, is dit ten hoogste het bedrag afgesproken per deelnemer, per activiteit.

Single, maar liever samen...

Serieus op zoek
naar een partner?

Lees verder...